Xinzhuang Gymnasium

No. 75, Section 1, Zhonghua Rd, Taiwan 242, Taipei, Taiwan

請見下列Xinzhuang Gymnasium的活動與演唱會門票,確認地址、交通方式與場館細節。您可以放心從LiveNation.com.tw購買 Xinzhuang Gymnasium的門票